VI Kongres Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny oraz XVI HOSPITAL & HEALTHCARE MANAGEMENT, odbył się pod hasłem „Bezpieczny szpital, to bezpieczny pacjent”. Eksperci dyskutowali na temat bezpieczeństwa i jakości w polskich szpitalach.

Eksperci debatowali w następującym składzie: 

  • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski – Krajowy Konsultant w dz. Chirurgii Onkologicznej, Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w bydgoskim Centrum Onkologii
  • Prof. Jarosław Fedorowski – Prezes Polskiej Federacji Szpitali
  • dr Maria Cianciara – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
  • Arkadiusz Grądkowski – Prezes Izby Producentów Wyrobów Medycznych POLMED
  • mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
  • Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  • Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
  • Marzena Janowska – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu
  • Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych (Rzecznik Praw Pacjenta)

Poniżej kilka kluczowych punktów, które stanowią podsumowanie dyskusji:

Polskie szpitale wprowadzając oszczędności w wyborze sprzętu medycznego, decydują się nie tylko oszczędzać na jakości, ale także generują dodatkowe koszty. Koszty te związane są z ewentualnymi konsekwencjami zdarzenia niepożądanego. Wówczas niezbędne jest uruchomienie procedury działania kryzysowego, które łączy się z dodatkowym obciążeniem finansowym (zwolnienie lekarskie, obowiązkowe szczepionki, ewentualne odszkodowanie). 

Potrzebna jest inwestycja w sprzęt bezpieczny, w tym w systemy zamknięte – decyzja musi być podjęta przez dyrekcję szpitala.

Warto tutaj dodać, że Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zachęty finansowe dla tych placówek, które będą inwestować w jakość (w ramach projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia). To bardzo ważne, aby słowa Ministra znalazły odzwierciedlenie w ustawie.

Powinniśmy dążyć do tego, aby na poziomie systemowym był wymóg stosowania sprzętu, który zapewni bezpieczeństwo Personelu i Pacjenta. Resort Zdrowia zapowiedział również opracowanie kryteriów jakościowych, co jest dobrym, oczekiwanym przez producentów pomysłem.