Izba POLMED przesłała do Ministra Zdrowia stanowisko odnośnie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie wózków inwalidzkich.

Firmy członkowskie Izby POLMED pozytywnie oceniają zmiany w zakresie kategoryzacji wózków inwalidzkich (szczegółowe opisanie kategorii oraz ich nowy podział). Eksperci zwrócili jednak uwagę na skrajnie niedopasowane limity finansowania tych wyrobów medycznych, które w rezultacie będą generować ogromne dopłaty ze strony pacjentów. 

Dla przykładu wózkom multipozycyjnym specjalnym (bardziej zaawansownym technologicznie, których celem jest stabilizacja ciała), przysługuje limit w kwocie 3 tys. zł, przy aktualnych cenach rynkowych 4,5-12 tys. zł. Z drugiej strony najprostszy wózek inwalidzki ręczny i zarazem najczęściej przepisywany przez lekarzy produkt, ma dofinansowanie ze środków publicznych w wysokości 600 zł. Przy aktualnych cenach surowców i transportu praktycznie niemożliwe jest  zaproponowanie wózka inwalidzkiego o takiej wartości. 

W przesłanym do Ministerstwa Zdrowia stanowisku wnioskowaliśmy o: 

1)   W grupie P.129 tj. Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym (…) 

 • w zakresie wózków dla dzieci o zmiany limitów i wag granicznych:
 1. 5 500 zł wózek inwalidzki o wadze do 10 kg” (tj. zmiana proponowanego w projekcie limitu 4 500 zł na 5 500 zł)
 2. „2 000 zł wózek inwalidzki o wadze do 14 kg” (tj. zmiana proponowanej w projekcie wagi granicznej 11 kg na 14 kg.)
 • w zakresie wózków dla dorosłych o zmianę poziomu finansowania jak poniżej:
 1. 5 500 zł wózek inwalidzki o wadze do 12 kg” (tj. zmiana proponowanego w projekcie limitu 4 500 zł na 5 500 zł) 
 2. „2 000 zł wózek inwalidzki o wadze do 16 kg” (bez zmian w stosunku do propozycji wyrażonej w projekcie)

2) W grupie P.130 tj. „Wózek inwalidzki specjalny dla dorosłych z napędem ręcznym jednostronnym (…)” 

 1. dodanie subkategorii „wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych z limitem finansowania 4 000 zł” – dotyczy ok. 1000 szt. wózków rocznie
 2. zwiększenie limitu finansowania dla subkategorii: wózek inwalidzki multipozycyjny z 3 000 zł na 4 500 zł – dotyczy ok. 2000 szt. rocznie

3) W grupie P.131 tj. „Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy spacerowy lub (…)”:

 1. zwiększenie limitu finansowania dla subkategorii wózek inwalidzki spacerowy z proponowanych w projekcie 3000 zł na 4 000 zł – ok. 3 000 szt. wózków rocznie
 2. zwiększenie limitu finansowania dla subkategorii wózek inwalidzki multipozycyjny z proponowanych w projekcie 3 000 zł na 5 000 zł – około 400 szt. wózków rocznie
 3. zmianę kryteriów przyznania dla subkategorii „Wózek inwalidzki spacerowy” tak, aby zaproponowanym w projekcie kryteriom tj. „dzieci od rozpoczęcia 2 roku życia z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych uniemożliwiającymi chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego”, nadać brzmienie: „dzieci od rozpoczęcia 2 roku życia z dysfunkcją lub dysfunkcjami wymagającymi zaopatrzenia w wózek inwalidzki spacerowy”
 4. zmianę kryteriów przyznania dla subkategorii „wózek inwalidzki multipozycyjny” tak, aby zaproponowanym w projekcie kryteriom tj. dzieci od rozpoczęcia 2 roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającymi samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała oraz pozycjonowania” nadać brzmienie: „dzieci od rozpoczęcia 2 roku życia z dysfunkcją lub dysfunkcjami wymagającymi zaopatrzenia w wózek inwalidzki z funkcjami stabilizacji oraz pozycjonowania ciała.”

4) W grupie P.127 tj. „Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłych lub (…)” wnioskujemy o zmianę limitu finansowania z 600 na 900 zł

Wózek inwalidzki stanowi dla pacjenta z niepełnosprawnością podstawę lokomocji, a w przypadkach ekstremalnych immanentny element funkcjonowania w życiu i przestrzeni. Mając na uwadze dobro pacjentów zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie naszych postulatów. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska Izby POLMED: