Zakończyła się konferencja „Odporny i stabilny system ochrony zdrowia – bezpieczeństwo zdrowotne w dobie kryzysów” organizowana przez Instytut Rozwoju Spraw Społecznych. W panelu „Bezpieczeństwo lekowe Polski oraz bezpieczeństwo w zaopatrzeniu w wyroby medyczne w dobie konfliktu militarnego w Ukrainie i pandemii COVID-19 – jak zabezpieczyć potrzeby medyczne w obliczu kumulacji kryzysów i zagrożeń?” wziął udział Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED, a także liczni eksperci i przedstawiciele instytucji państwowych:

– Prof. Radosław Sierpiński, Prezes Agencja Badań Medycznych
– Michał Kuczmierowski, Prezes Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
– Krzysztof Kopeć, Prezes PZPPF
– dr Artur Zaczynski, członek Rady Medycznej przy Premierze
– Maarten Van Baelen, dyrektor wykonawczy Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA)
– dr Aurelia Ostrowska, Dyrektorka Departamentu WZS
– Katarzyna Rumiancew, Główna Analityczka Warsaw Enterprise InstituteInstitue

Konferencja rozpoczęła się od honorowego przemówienia ministra Adama Niedzielskiego, który podkreślił rolę finansowania nowoczesnych badań i innowacji, ale również cyfryzacji w obliczu nowych wyzwań stojących przed polskim systemem ochrony zdrowia. Minister zwrócił również uwagę na konieczność tworzenia przemyślanej struktury finansowania ochrony zdrowia oraz kierunkowego wspierania newralgicznych obszarów zdrowia.

Potrzebę finansowania innowacyjnych rozwiązań w branży medycznej podkreślił również prof. Radosław Sierpiński, Prezes ABM, który wśród najbardziej perspektywicznych obszarów wymienił branżę wyrobów medycznych, mającą ogromne możliwości rozwoju. Prezes Sierpiński zwrócił również uwagę na ogromny progres w zakresie informatyzacji i cyfryzacji polskiej służby zdrowia, co zwiększa jej elastyczność i skuteczność.

Ogromne możliwości i szybki rozwój branży wyrobów medycznych wybrzmiały w wypowiedzi Prezesa Arkadiusza Grądkowskiego. Prezes Izby POLMED podkreślił potencjał nowoczesnych technologii medycznych i urządzeń opartych na uczeniu maszynowym, a także ich zastosowanie w diagnostyce i profilaktyce. Niestety obecnie nie ma skutecznej ścieżki zgłaszania przez firmy swoich innowacyjnych rozwiązań i wyrobów do koszyka świadczeń gwarantowanych. Podkreślił on wagę stworzenia takich regulacji, które dadzą pacjentom dostęp do najnowszych technologii – w obliczu obecnych wyzwań skuteczność oraz komfort leczenia są niezwykle istotne.

Arkadiusz Grądkowski podkreślił także zalety płynące z rozwoju telemedycyny, którą cechuje ogromna elastyczność i powszechny dostęp. Dzięki temu telemedycyna może być rozwiązaniem narastającego problemu mniejszej dostępności lekarzy w związku z przybyciem do Polski milionów ukraińskich uchodźców wojennych. Na koniec zwrócił uwagę na niezwykle istotną rolę dialogu w udoskonalaniu polskiej ochrony zdrowia, a także podziękował obecnym gościom za wolę współpracy i chęć prowadzenia rozmów nt. wprowadzania rozwiązań korzystnych dla polskich pacjentów.