Od ponad 20 lat magazyn Puls Medycyny, spośród 300 kandydatów wybiera 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i polskim systemie ochrony zdrowia. W tym roku Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED, znalazł się na zaszczytnym 28. miejscu. 

Eksperci z dziedziny medycyny i polskiego systemu ochrony zdrowia są zobligowani do dokładnej analizy kandydatów pod kątem ich osiągnięć i dokonań w 2023 roku, reputacji zawodowej, wpływów w środowisku medycznym i polskim systemie ochrony zdrowia, a także siły publicznego odziaływania.

 

Wysokie miejsce reprezentanta branży wyrobów medycznych to dla nas powód do dumy i motywacja do dalszej wytężonej pracy na rzecz zwiększania świadomości na temat strategicznego miejsca i znaczenia technologii oraz wyrobów medycznych w polskim systemie ochrony zdrowia, a także pracy na rzecz upowszechnienia najbardziej innowacyjnych technologii medycznych dla pacjentów w Polsce.

„Reprezentuję polską i europejską branżę wyrobów medycznych. Moja obecność i wysokie 28. miejsce w rankingu „LISTA STU” to znak, że eksperci dostrzegają strategiczne znaczenie wyrobów medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Istnieje 300 tysięcy różnych wyrobów medycznych w Polsce, 500 tysięcy w Unii Europejskiej. To druga najbardziej innowacyjna branża – przyjmuje się, że jeden patent co 30 minut jest zgłaszany w Europejskim Urzędzie Patentowym w dziedzinie technologii medycznej. Trzeba działać tu i teraz, aby Pacjenci w Polsce doświadczyli tego w praktyce.” – podsumował Arkadiusz Grądkowski

„Musimy być zabezpieczeni w wyroby medyczne nie tylko na wypadek kryzysów geopolitycznych, ale po prostu każdego dnia. Wykorzystanie innowacyjnych technologii medycznych to sprawna praca lekarzy, szybszy powrót pacjenta do życia zawodowego i niewątpliwa korzyść dla całego systemu. Ważne jest, aby postęp technologiczny szedł w parze z legislacją, by nie stanowiła bariery w dostępie pacjentów i lekarzy do niezbędnych produktów medycznych. Warto podkreślić, że często to co w Europie jest standardową procedurą, w naszym kraju stanowi innowację, która utknęła w procesie jej wdrożenia do koszyka świadczeń gwarantowanych ze względu na brak ram czasowych na każdym etapie rozpatrywania wniosku.” – kontynuował Prezes Izby POLMED

 

Serdecznie dziękujemy redakcji Pulsu Medycyny i kapitule za umocnienie znaczenia jednego z filarów systemu ochrony zdrowia, jakim są wyroby medyczne.

 

Jurorzy „LISTY STU” znajdują się POD TYM LINKIEM