Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jest kluczowym momentem dla państwa członkowskiego, stanowiąc wyjątkową okazję do kształtowania agendy i priorytetów Unii. Rotacyjny system prezydencji, który zmienia się co sześć miesięcy, pozwala każdemu z państw członkowskich na odgrywanie wiodącej roli w zakresie inicjatyw i polityk Unii Europejskiej.

Dla branży wyrobów medycznych prezydencja stanowi szansę na podkreślenie specyficznych potrzeb i wyzwań sektora. Jest to czas, gdy kluczowi decydenci i interesariusze mogą skupić się na promowaniu innowacji, zapewnieniu jakości i bezpieczeństwa dotyczącego dostępności produktów, a także na usprawnieniu regulacji dotyczących wyrobów medycznych.

W trakcie prezydencji, kraj przewodniczący ma możliwość wprowadzania nowych tematów do debaty, wpływania na kształtowanie polityk, a także na promowanie współpracy międzynarodowej. Dla branży oznacza to bezprecedensową okazję do dialogu i współpracy z decydentami, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia specyfiki rynku medycznego i w konsekwencji do tworzenia bardziej efektywnych regulacji.

Prezydencja przynosi również wyzwania, takie jak konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się priorytety i adaptowanie do dynamicznego środowiska politycznego. Dla nas, jako przedstawicieli branży wyrobów medycznych jest to czas, aby aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, aby nasz głos był słyszany i uwzględniany w procesie decyzyjnym.

Prezes Izby POLMED Arkadiusz Grądkowski, w rozmowie z redaktorem Jakubem Gołąbiem, podkreślił znaczenie prezydencji dla branży wyrobów medycznych, zwracając uwagę na szereg możliwości, jakie niesie ze sobą ten okres. Wskazał na potrzebę skoncentrowania się na bezpieczeństwie w zakresie dostępności wyrobów medycznych jako kluczowych dla sprawnego i zdrowego społeczeństwa.

Zapraszamy na nasz profil na LinkedIn, gdzie zamieściliśmy link do wywiadu:

LINK