30 stycznia 2024 roku odbyła się konferencja „Droga do Prezydencji”, zorganizowana przez Instytut Rozwoju Spraw Społecznych. Podczas tego wydarzenia, przedstawiciele polskich i europejskich instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz eksperci dyskutowali o priorytetach zdrowotnych nadchodzącej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w 2025 roku. Tematyka konferencji obejmowała profilaktykę chorób cywilizacyjnych, politykę senioralną, zdrowie kobiet oraz cyfryzację w ochronie zdrowia.

 

W imieniu Izby POLMED głos zabrał Prezes Arkadiusz Grądkowski, który podczas swojego wystąpienia podkreślił konieczność zacieśnienia współpracy i konstruktywnego dialogu z władzą. Zwrócił uwagę na to, jak ważne dla bezpieczeństwa Polski jest zapewnienie dostępu do wszystkich niezbędnych wyrobów medycznych, niedawna pandemia pokazała bowiem, jak istotny element ochrony zdrowia one stanowią. Niemniej ważne jest to w kontekście polityki senioralnej, ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa.

 

Prezes Grądkowski akcentował również potrzebę usprawnienia regulacji dotyczących wprowadzania nowego sprzętu medycznego (MDR) oraz diagnostyki laboratoryjnej. Podkreślił znaczenie cyfrowej transformacji w ochronie zdrowia, wskazując na konieczność sprawnego wdrażania aktów prawnych związanych z EHDS (European Health Data Space) oraz AI Act (Act on Artificial Intelligence).

 

W kontekście polityki senioralnej, Prezes Grądkowski zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia Polsce bezpieczeństwa dostępności wyrobów medycznych na przyszłość, ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Swoje wystąpienie podsumował słusznym stwierdzeniem, że objęcie przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej niesie ze sobą ogromne szanse dla rozwoju sektora zdrowia i podniesienia standardów opieki medycznej.