W dniach 7-8 marca 2024 roku, w sercu Katowic, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Izba POLMED uczestniczyła w IX Kongresie Wyzwań Zdrowotnych – wydarzeniu o kluczowym znaczeniu dla przyszłości, stabilności i innowacji w ochronie zdrowia w Polsce. Tegoroczny kongres zgromadził ekspertów i liderów z całego kraju, stając się platformą dla rzeczowej i konstruktywnej debaty na temat obecnych i przyszłych wyzwań sektora zdrowia.

Wyjątkowość tego wydarzenia podkreśliła obecność Minister Zdrowia, Izabeli Leszczyny, wraz z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, co stanowiło bezprecedensową okazję do bezpośredniego dialogu i wymiany poglądów. To szansa na przekazanie Pani Minister oraz jej zespołowi naszych wniosków i spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz usłyszenie o planach i kierunkach działań Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Prezes Izby POLMED, reprezentując sektor wyrobów medycznych, wziął udział w panelu otwarcia, podczas którego podkreślił kluczową rolę dialogu między władzą a biznesem, co jest fundamentem dla prawdziwego celu, jakim jest dobro pacjenta. W dobie digitalizacji i rosnących oczekiwań społeczeństwa, współpraca ta nabiera jeszcze większego znaczenia. Następnie, zwrócił uwagę na konieczność decentralizacji systemu ochrony zdrowia, podkreślając potrzebę przyznania większej autonomii dyrektorom szpitali. Taki krok, zdaniem Prezesa, umożliwi bardziej efektywną i skierowaną na pacjenta opiekę zdrowotną, odpowiadając na specyficzne potrzeby lokalnych społeczności.

 

 

Udział w Kongresie Wyzwań Zdrowotnych jest dla Izby POLMED potwierdzeniem zaangażowania w dialog i współpracę na rzecz lepszego jutra polskiego systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią tej ważnej dyskusji i z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkania, które będą inspiracją do dalszych działań na rzecz poprawy opieki zdrowotnej w naszym kraju.