5 października Izba POLMED uczestniczyła w PAIH Forum Biznesu – wydarzeniu skierowanym do polskich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas wydarzenia odbyły się panele poświęcone prezentacji rynków zagranicznych i branży MedTech, w których wziął udział ekspert ds. wyrobów medycznych i certyfikacji sprzętu – Arkadiusz Grądkowski (Prezes Izby POLMED):

? Jak wygląda potencjał polskiego sektora MedTech na świecie?

“Wielkość polskiego rynku wyrobów medycznych w 2020 r. to około 17,5 mld złotych. W sektorze tym zatrudnionych jest ponad 30 tysięcy osób, a wartość krajowej produkcji to blisko 11 mld złotych z czego blisko połowa jest eksportowane. Na polskim rynku funkcjonują zarówno rodzime firmy, różnej wielkości, jak również najwięksi globalni gracze tacy jak: Abbot, Johnson&Johnson, Philips, Samsung czy Siemens. Polska ma olbrzymie szanse, aby nasz rynek stał się jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o rozwój sektora wyrobów medycznych”.

? O czym warto pamiętać przy certyfikacja sprzętu medycznego/wyrobów medycznych?

“Certyfikacja wyrobów medycznych wkrótce stanie przed bardzo dużym wyzwaniem jakim jest dyrektywa MDR. Zgodnie z jej zapisami, wszystkie wyroby medyczne funkcjonujące na rynku muszą zdobyć nowe certyfikaty wydane przez nowe jednostki akredytowane. Jedynym rozwiązaniem będzie wydłużenie okresu ważności starych certyfikatów do momentu, kiedy system akredytacyjny będzie funkcjonował na tyle sprawnie, aby móc przyznać konieczne zezwolenia w sposób płynny”.

Serdecznie dziękujemy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu za zaproszenie do udziału w Forum, a Prelegentom za merytoryczną dyskusję. Jednocześnie  zachęcamy do kontaktu z Agencją wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą ruszyć ze swoimi produktami na nowe rynki.