„Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie” to hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbył się 4-5 marca w Mikołajkach. W wydarzeniu wziął udział także prezes Izby POLMED.

Arkadiusz Grądkowski został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Transformacja opieki zdrowotnej – ewolucja czy rewolucja?”. 

 

Obecna struktura świadczenia usług medycznych w szpitalach ogranicza dostępność leczenia oraz generuje dodatkowe koszty. Trudną sytuację dodatkowo potęguje fakt, że zasoby tych placówek nie są adekwatne do współczesnych wyzwań zdrowotnych. Przedłużona hospitalizacja nie tylko wpływa negatywnie na koszty, ale także powoduje braki miejsc w szpitalach, co stanowi poważne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej. Konieczne jest przejście do innego modelu opieki. Eksperci debatowali nad tym, jaki model byłby najbardziej optymalny.

 

„Z całą pewnością możemy przyjąć, że istnieje powszechna zgoda co do konieczności reformowania systemu ochrony zdrowia. Percepcja opieki zdrowotnej w Polsce przez społeczeństwo, nacechowana negatywnie z powodu znacznych opóźnień w dostępie do specjalistycznej opieki, przeciążenia jednostek szpitalnych oraz braku transparentnych informacji o dostępności aparatury medycznej w ramach gwarantowanych świadczeń, wymaga niezwłocznej interwencji. Wielu pacjentów unika korzystania z finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia, głównie z obawy przed długotrwałym oczekiwaniem oraz z powodu niedostatecznej świadomości na temat swoich uprawnień w systemie opieki zdrowotnej. W efekcie, droga do uzyskania potrzebnego leczenia często wiedzie przez prywatne placówki. Jest jednak niezbędne, aby wszelkie działania naprawcze były realizowane w sposób ewolucyjny, ponieważ, paradoksalnie, istnieje ryzyko pogorszenia już i tak napiętej sytuacji” – rozpoczął A. Grądkowski

 

Prezes Izby POLMED wskazał, że ewolucja modelu opieki zdrowotnej, powinna być oparta na mechanizmach ekonomicznych, rozumianych jako sztuka bilansowania nieograniczonych potrzeb z ograniczonymi zasobami w optymalny sposób. Zaznaczył, że mechanizmy te powinny być uruchomione w krótkiej perspektywie, z uwzględnieniem stopniowego zniesienia struktur monopolistycznych.

 

„Niezbędne jest doprowadzenie do równowagi stron kontraktowych i upodmiotowienia pacjentów. To oznacza, że powinniśmy w rozsądnej perspektywie dać zainteresowanym możliwość wyboru, zarówno co do formy ubezpieczenia zdrowotnego jak i świadczeniodawcy i usług medycznych. Niezwykle istotne jest, aby sprowadzić decyzje na poziom wiedzy i kompetencji. Spojrzeć na ochronę zdrowia w sposób holistyczny, skłaniający pacjentów do odpowiedzialności za zdrowie, pozwalający na włączenie do systemu płatności składek wszystkich beneficjentów na sprawiedliwych zasadach i uwzględnienie przepływów pomiędzy systemem ubezpieczenia zdrowotnego i rentowego.” – wyjaśnił Prezes Izby POLMED

 

Na koniec swojego wystąpienia, prezes A. Grądkowski odniósł się do wskazanego przez ekspertów długiego czasu hospitalizacji pacjentów, wskazując, że istnieje wiele innowacyjnych wyrobów medycznych, które istotnie mogą skrócić czas przebywania pacjenta w szpitalu i jego powrót do zdrowia. Sprzęt ten jest już dostępny w Polsce, jednak często nie ma go w koszyku świadczeń gwarantowanych w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Wyzwanie z jakim mierzymy się jako branża jawi się w samej procedurze wdrażania nowoczesnych technologii do powszechnego stosowania. Brak ram czasowych na rozpatrzenie wniosku na każdym jego etapie i ograniczenie podmiotów mogących złożyć wniosek o dodanie takiej procedury powoduje, że często zanim rozwiązanie trafi do pacjentów w Polsce,  przestaje być innowacyjne.

 

W panelu udział wzięli:

PRELEGENCI:

  • Elżbieta Gelert, Dyrektor Naczelna, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  • Ryszard Gellert, Dyrektor, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Arkadiusz Grądkowski, Prezes, Izba POLMED
  • Beata Jagielska, Dyrektor, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
  • Michał Kępowicz, GPA and Market Access Leader w Philips Healthcare CEE, Członek Zarządu Philips Polska, Członek Zarządu w Izbie POLMED
  • Wojciech Maksymowicz, Prezes, Budzik sp. z o.o.
  • Andrzej Mądrala, Członek Rady Pracodawców RP, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

MODERATOR:

Maciej Bogucki, Dyrektor, Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia, Polska

 

Serdecznie dziękujemy organizatorowi – Instytutowi Studiów Wschodnich, za zaproszenie na to unikalne wydarzenie, a pozostałym prelegentom za tę ważną dla nas wszystkich – Pacjentów – dyskusję.