W obliczu zbliżającej się prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w 2025 roku, rośnie znaczenie inicjatyw i strategii ukierunkowanych na rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii w sektorze zdrowia.

Zorganizowana przez Instytut Rozwoju Spraw Społecznych konferencja „Droga do Prezydencji”, która odbyła się 30 stycznia 2024 r., była kluczowym wydarzeniem na tej drodze, łączącym ekspertów, decydentów oraz przedstawicieli sektora medycznego w dyskusji na temat przyszłości cyfryzacji w ochronie zdrowia.

 

Sesja pt. „Cyfryzacja w ochronie zdrowia: czy Polska ze swoimi rozwiązaniami może stać się trendsetterem w UE?” stała się forum wymiany wiedzy i doświadczeń na temat roli, jaką Polska może odegrać w promowaniu cyfrowych innowacji w medycynie na poziomie europejskim. Jakub Zaczyk, Przewodniczący Rady Izby POLMED i Wiceprzewodniczący Sekcji ds. Digital Izby, podkreślił potencjał cyfryzacji w równym dostępie do usług zdrowotnych, a także zwrócił uwagę na konieczność monitorowania implementacji cyfrowych wyrobów medycznych w Polsce.

 

Podczas swojego wystąpienia, J. Zaczyk zaznaczył, jak ważne jest stworzenie jasnych ram prawnych, które będą wspierały rozwój i wdrażanie cyfrowych rozwiązań w sektorze zdrowia. Dodał, że tylko poprzez aktywny dialog między decydentami a przedstawicielami sektora medycznego możliwe jest osiągnięcie pełnej efektywności i bezpieczeństwa oferowanych rozwiązań.

 

Cyberbezpieczeństwo stanowi kolejny kluczowy element w kontekście cyfrowych wyrobów medycznych. Jakub Zaczyk zapewnił, że jest to jeden z priorytetów na drodze do innowacji, podkreślając, że bezpieczeństwo danych pacjentów i niezawodność systemów jest fundamentem zaufania do cyfrowej ochrony zdrowia.

 

Konferencja „Droga do Prezydencji” była zatem nie tylko okazją do prezentacji osiągnięć i planów Polski w zakresie cyfryzacji ochrony zdrowia, ale również platformą do zainicjowania ważnych dyskusji na temat przyszłości tej branży na poziomie europejskim. Polska, dzięki swoim doświadczeniom i zaangażowaniu w rozwój cyfrowych rozwiązań, ma szansę stać się liderem w promowaniu innowacji w ochronie zdrowia na forum UE.