Katarzyna

About Katarzyna

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Katarzyna has created 15 blog entries.

Interwencja w sprawie opłat za wnioski refundacyjne

Czy opłata za złożenie lub uzupełnienie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego powinna wzrosnąć? Takie założenie pojawiło się w przekazanym do konsultacji społecznej projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości tych opłat. Wraz z innymi organizacjami branżowymi wystąpiliśmy ze wspólnym apelem w tej sprawie, sygnalizując, że taki zabieg [...]

22 grudnia 2020|

Istotna zmiana – nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. zgłoszeń i powiadomień

Zgodnie z tym rozporządzeniem, od 12.12.2020 czynności dotyczące zgłoszeń i powiadomień, mogą być dokonywane elektronicznie. Nie ma już obowiązku wysyłania ich pocztą. Link do aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002095 Rozporządzenie swym zakresem obejmuje również wyroby wprowadzone na podstawie MDR (2017/745). Dodatkowo w pierwszej wersji interpretacji zakładano, że trzeba będzie dokonywać wszystkich zgłoszeń i powiadomień ponownie. W związku z [...]

14 grudnia 2020|

XVIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego pt. Farmakoekonomika w dobie pandemii – krótkookresowe korekty czy długofalowe zmiany?, organizowanej online w dniach 26-27 listopada 2020 r. Udział w konferencji jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji, której należy dokonać na stronie wydarzenia pod linkiem: www.ispor2020.pl Szczególnie ważna dla naszej branży jest sesja [...]

20 listopada 2020|

V edycja Forum e-Zdrowia

Szanowni Państwo, W imieniu organizatora, zapraszamy do udziału w kolejnej, piątej edycji Forum e-Zdrowia, które odbędzie się w formule online w dniach  17 – 19 listopada 2020 roku.  Miło nam poinformować, że jesteśmy Partnerem instytucjonalnym i aktywnym uczestnikiem tegorocznego wydarzenia. Forum e-Zdrowia to międzynarodowa konferencja z udziałem managerów i ekspertów, profesjonalistów medycznych, reprezentantów pacjentów oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych. W dyskusjach weźmie udział ponad 100 [...]

17 listopada 2020|

Ministerstwo Rozwoju ponownie przychyla się do części naszych uwag!

W związku z projektem ustawy o wyrobach medycznych, Izba Polmed składała obszerne uwagi na etapie konsultacji społecznych. Projekt jest teraz procedowany przez Komitet ds. Europejskich. Nasze najważniejsze postulaty to: Konieczność zmniejszenia kar administracyjnych - zniesienie progu minimalnego i zmniejszenie maksymalnego. Obecne propozycje są rażąco wysokie i nieporównywalne chociażby do kar, jakim podlegają produkty lecznicze. Proponowane [...]

12 listopada 2020|

Komunikat Prezesa URPL

W ramach przypomnienia, URPL ponownie opublikował na swojej stronie internetowej Komunikat Prezesa z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, używanych w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Treść komunikatu dostępna jest pod tym linkiem

10 listopada 2020|

Aktualizacja rozporządzenia ds. zgłoszeń i powiadomień wyrobów medycznych!

Nasza interwencja z 16.10 przyczyniła się do zmian w rozporządzeniu ws. zgłoszeń i powiadomień wyrobów medycznych. Wskazaliśmy w niej na zasadność wprowadzenia możliwości dokonywania zgłoszeń i powiadomień drogą elektroniczną.  Nowa treść  rozporządzenia ws. zgłoszeń i powiadomień przewiduje możliwość składania dokumentacji elektronicznie - za pomocą EPUAP. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie będzie dużym ułatwieniem dla branży [...]

4 listopada 2020|

Szkolenie online 17.11.20: Zgłoszenia i Powiadomienia wyrobów medycznych w świetle nadchodzących zmian, nowa baza EUDAMED

OIGWM POLMED we współpracy z Kancelarią FAIRFIELD, zaprasza na szkolenie online pt. Zgłoszenia i Powiadomienia wyrobów medycznych w świetle nadchodzących zmian, nowa baza EUDAMED (rejestracja od 1 grudnia) które odbędzie się 17 listopada br. w godz. 13:00-16:00. Forma spotkania: Webinarium, platforma Microsoft Teams Szkolenie poprowadzą: adw. Oskar Luty, adw. Bartosz Świdrak, dr Jan Szulc Szczegółowy program wraz [...]

29 października 2020|

Izba POLMED wyraża gotowość do wsparcia NFZ w pracach nad wdrożeniem e-zlecenia na wyroby medyczne.

Izba POLMED wyraża gotowość do wsparcia NFZ w pracach nad wdrożeniem e-zlecenia na wyroby medyczne. Pamiętając jak owocna była ubiegłoroczna, ścisła współpraca Izby Polmed z Narodowym Funduszem Zdrowia (w ramach grupy roboczej w sprawie e-potwierdzenia), mamy nadzieję na włączenie naszych ekspertów do prac również nad tym rozwiązaniem. Wysłaliśmy pismo w tej sprawie do Pana Prezesa [...]

27 października 2020|

Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji Forum Pharma Planet 360

Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji online: FORUM PHARMA PLANET 360: Adapt your business to unstable conditions. która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2020r. Izba POLMED jest Partnerem tego wydarzenia i aktywnym uczestnikiem. Arkadiusz Grądkowski, Dyrektor Generalny Izby POLMED, weźmie udział w dyskusji panelowej: Inwestycje i poprawa jakości systemu ochrony zdrowia w Polsce, która odbędzie się [...]

27 października 2020|