Producenci i dystrybutorzy wyrobów medycznych zrzeszeni w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, we współpracy ze środowiskami medycznymi opracowali Kodeks Etyki w Biznesie.

Kodeksu Etyki w Biznesie Izby POLMED powstał na bazie obowiązującego prawa, dyrektyw unijnych, bliźniaczych kodeksów branżowych zarówno polskich, jak i europejskich, oraz doświadczeń zebranych przez członków Izby.

Mamy nadzieję, że Kodeks opracowany przez naszą organizację, okaże się drogowskazem w kontaktach przedstawicieli rynku wyrobów medycznych z przedstawicielami placówek ochrony zdrowia.

Zadaniem kodeksu nie jest zastąpienie obowiązującego prawa, ale wskazanie dozwolonych prawnie relacji ze środowiskiem ochrony zdrowia, promowanie etycznych postaw i zachowań. Kodeks etyki w biznesie to kodeks dobrych praktyk.

Kodeks określa m.in. zasady organizacji spotkań szkoleniowych, wydarzeń naukowych, pozyskiwania usług od przedstawicieli ochrony zdrowia, definiuje zasady dozwolonej gościnności. Przewiduje też pewne sankcje wobec członków Izby za działania niezgodne z jego zapisami, np. usunięcie z Izby.

Przystąpienie do Kodeksu, a tym samym stosowanie zasad jest obligatoryjne dla firm członkowskich Izby POLMED.

Wersja polska

Kodeks Etyki w Biznesie

Pobierz dokument

Pobierz

Rekomendowane wzory umów

Pobierz dokument

Pobierz

Rekomendowany wzór odpowiedzi firmy na wniosek o dofinansowanie

Pobierz dokument

Pobierz

Wniosek o sfinansowanie szkolenia

Pobierz dokument

Pobierz

Rekomendowany wzór zaproszenia lekarza przez firmę

Pobierz dokument

Pobierz

Wersja angielska

Kodeks Etyki w Biznesie

Pobierz dokument

Pobierz

Rekomendowane wzory umów

Pobierz dokument

Pobierz

Rekomendowany wzór odpowiedzi firmy na wniosek o dofinansowanie

Pobierz dokument

Pobierz

Wniosek o sfinansowanie szkolenia

Pobierz dokument

Pobierz

Rekomendowany wzór zaproszenia lekarza przez firmę

Pobierz dokument

Pobierz