Jako największa organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku wyrobów medycznych dążymy do stworzenia przyjaznego i  transparentnego środowiska biznesowego.

Damy o to, aby wszelkie relacje pomiędzy podmiotami działającymi na rynku ochrony zdrowia w obszarze wyrobów medycznych odbywały się w sposób etyczny, z poszanowaniem obowiązującego prawa.

Wszystkie firmy zrzeszone w OIGWM POLMED zobowiązane są do przystąpienia do Kodeksu Etyki opracowanego przez naszą organizację i przestrzegania jego zapisów.

Od wielu lat prowadzimy projekt MedKompas, którego celem jest promowanie etycznych relacji pomiędzy przedstawicielami branży wyrobów medycznych, a przedstawicielami systemu ochrony zdrowia. [czytaj więcej]

Do pobrania: Kodeks Etyki