Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA WYKONAWCÓW PO ELEKTRONIZACJI

Data: 28.02.2019 r.  w godz. 10.00 – 16.00

Miejsce: Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4 (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN)

Prowadzący: Grzegorz Czaban

Skrócony program szkolenia (program szczegółowy TUTAJ):

  1. PRZYGOTOWYWANIE OFERT, WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE ORAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W ELEKTRONICZNYM PRZETARGU
  2. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
  3. SKŁADANIE OFERT I KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA W ELEKTRONICZNYM PRZETARGU
  4. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA I OGRANICZENIA JEJ JAWNOŚCI

Warsztaty poprowadzi P. Grzegorz Czaban: W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne. Ekspert podczas prac Sejmowej Podkomisji Gospodarki zajmującej się nowelizacją ustawy (2013, 2014 i 2015 r.); Komisji Nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu nowej ustawy o zamówieniach publicznych (2000 r.), Ekspert podczas prac Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (2008 r.), Ekspert podczas prac Senackiej Komisji Gospodarki ds. rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (2008 r.). Kierownik Rady Programowej Studium Zamówień Publicznych organizowanego przez ApexNet.

Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi:

  • dla członków Izby POLMED: 500 zł netto *
  • dla firm spoza Izby: 900 zł netto *

* Warunki rezygnacji: rezygnacja musi być wniesiona w formie pisemnej. Rezygnacja z warsztatów do dnia 21.02.19 bez ponoszenia kosztów, po tym terminie poniesienie całkowitej odpłatności za szkolenie.

Pełna oferta szkolenia wraz z programem dostępna jest TUTAJ.

Formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ należy odesłać na adres [email protected] do dnia 21.02.19 r.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.