Informacje organizacyjne, materiały szkoleniowe oraz zapisy filmów wysyłane są na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę firmy (jeśli dotyczy) oraz termin szkolenia. Wpłat prosimy dokonywać na konto: 56 1240 6218 1111 0010 3120 7202