Mijający rok pokazał jak dużą rolę w systemie ochrony zdrowia odgrywają wyroby medyczne. Jednocześnie był to wymagający czas dla naszej branży.

Pandemia COVID-19 pokazała, że aby dostosować się do wyzwań stojących przed systemami ochrony zdrowia, firmy branży wyrobów medycznych muszą na bieżąco reagować na nowe ograniczenia i potrzeby rynku, a także odznaczać się innowacyjnym podejściem.

Największym wyzwaniem w 2020 r. stało się zachowanie ciągłości łańcuchów dostaw,
tak, aby zapewnić niezachwiane działanie szpitali i personelu medycznego, a także zdrowie
i bezpieczeństwo pacjentów.

Razem sprostaliśmy tym wyzwaniom i zapewniliśmy Polakom dostęp do ratujących ich zdrowie i życie wyrobów medycznych.

Dziękujemy za reakcje na wiele naszych apeli i dotychczasową współpracę decydentom: Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych WM i PB (URPL), Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Jesteśmy otwarci na dialog w 2021 r. i mamy nadzieję, że wspólnie będziemy wypracowywać rozwiązania zapewniające dostęp do najwyższej jakości wyrobów medycznych dla wszystkich, którzy tego potrzebują.