Misja Izby POLMED:

Misją Izby POLMED jest reprezentowanie i wspieranie firm działających w branży wyrobów medycznych oraz umożliwianie pacjentom szerokiego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych, a także partnerstwo z interesariuszami opieki zdrowotnej w realizacji zrównoważonej ścieżki zaspokajającej rosnące potrzeby i oczekiwania pacjentów przy optymalnych kosztach.

Wizja Izby POLMED:

Izba POLMED płaszczyzną efektywnej współpracy podmiotów branży wyrobów medycznych, przy wypracowywaniu i wdrażaniu wspólnych stanowisk i rozwiązań do systemu ochrony zdrowia. Osiągnięcie przez Izbę POLMED i utrzymanie wiodącej pozycji w grupie najsilniejszych organizacji samorządu gospodarczego działających w sektorze ochrony zdrowia, wyznaczającej najwyższe standardy w każdym aspekcie działalności.

Inicjatywy strategiczne:

  1. Kształtowanie otoczenia zewnętrznego,
  2. Przeciwdziałanie zagrożeniom legislacyjnym,
  3. Ugruntowywanie pozytywnego wizerunku branży wyrobów medycznych w oczach opinii publicznej,
  4. Działalność edukacyjna,
  5. Wzmacnianie oddziaływania izby przez działalność w silniejszych strukturach i we współpracy z innymi organizacjami samorządu gospodarczego, aktywnymi w sektorze zdrowia,
  6. Krzewienie zasad etycznych zasad promocji i współpracy pomiędzy branżą a innymi interesariuszami ochrony zdrowia, a w szczególności z pracownikami i organizacjami ochrony zdrowia.