I. Możliwość wspólnego rozwiązywania problemów występujących na rynku wyrobów medycznych w ramach sekcji branżowych, komisji tematycznych i grup roboczych:

Izba realizuje swoje zadania między innymi prowadząc działalność wewnątrzorganizacyjną w ramach powoływanych sekcji branżowych i komisji tematycznych.

Obecnie w Izbie działają następujące sekcje:

  • ds. rehabilitacji i ortopedii
  • ds. opatrunków specjalistycznych

i grupy robocze:

  • ds. alternatywnego wzoru zlecenia na wyroby medyczne
  • Brexitu
  • ds. etyki
  • ds. implementacji przepisów europejskich (ds. MDR)
  • ds. market access
  • ds. serwisu wyrobów medycznych/in vivo
  • ds. zamówień publicznych

W razie potrzeby powoływane są grupy robocze, które zajmują się realizacją konkretnego projektu.

W zależności od potrzeb, na wniosek firm członkowskich możliwe jest tworzenie nowych sekcji i grup.

II. Dostęp do najświeższych informacji prawnych:

Firmy członkowskie regularnie otrzymują informacje prawne w trzech formach:
• Newslettery prawne – comiesięczny przegląd wydarzeń prawnych z krótkim komentarzem
• Alerty prawne – niecykliczne, informujące o najważniejszych, ryzykownych dla branży kwestiach opisywanych indywidualnie z rozbudowanym komentarzem prawnym.
• Q&A – zbiór pytań i odpowiedzi – pytania natury prawnej, które wpływają do biura Izby POLMED są opracowywane przez Kancelarię FAIRFIELD

III. Możliwość zgłaszania uwag w ramach konsultacji aktów prawnych:

Izba POLMED informuje swoje firmy członkowskie o konsultacjach aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie branży wyrobów medycznych. Uwagi nadsyłane przez firmy są analizowane i opracowywane przez Kancelarię FAIRFIELD.

IV. Rabaty na udział w szkoleniach:

Izba POLMED podczas organizacji szkoleń zawsze oferuje specjalną cenę dla swoich firm członkowskich.

V. Korzystanie z wynegocjowanych przez Izbę POLMED zniżek na wynajem powierzchni wystawienniczej:

Negocjacje z organizatorami wydarzeń branżowych (konferencji, targów itp.)

Po zgłoszeniu do Izby wydarzeń, podczas których koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej są nadmiernie wysokie w stosunku do podobnych wydarzeń w Polsce, Izba rozpoczyna negocjacje, których celem jest uzyskanie korzystnych ofert cenowych dla swoich członków.

VI. Dostęp do danych z rynku pozyskiwanych z NFZ, PFRON, Ministerstwa Zdrowia itp.:

Izba POLMED przekazuje firmom członkowskim dane ważne z punktu widzenia firm działających w branży wyrobów medycznych uzyskane od NFZ, PFRON itp.

VII. Możliwość zgłaszania problemów

Członkowie Izby POLMED mają możliwość zgłaszania problemów, na jakie napotykają w swojej działalności na rynku wyrobów medycznych. Izba POLMED podejmuje działania, aby pomóc w ich rozwiązaniu.