My w mediach

14Lut 2017

Film z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego – refundacji środków pomocniczych (pieluchomajtek).

Centrum prasowe - My w mediach, Zmiany w finansowaniu wyrobów medycznych|

Film z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Stwardnienia Rozsianego w dn. 14.02.17 r. z udziałem przedstawiciela Izby POLMED. Posiedzenie dotyczyło m.in. refundacji środków pomocniczych (pieluchomajtek). Temat refundacji rozpoczyna się w godzinie 12:51:54. Wypowiedź przedstawiciela Izby POLMED jest zarejestrowana godzinach [...]

9Lut 2017

Film z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki

Centrum prasowe - My w mediach, Zmiany w finansowaniu wyrobów medycznych|

Film z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki  w dn. 9.02.17 z udziałem dyr. W. Włodarczyka. Posiedzenie dotyczyło zmian w ustawie refundacyjnej wyrobów medycznych pod kątem szans i zagrożeń dla systemu ochrony [...]

21Lip 2016

Film z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki

Centrum prasowe - My w mediach|

Film z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki  w dn. 21.07.16 z udziałem dyr. W. Włodarczyka.Wypowiedź dyrektora Witolda Włodarczyka oraz zgłoszony bezpośrednio po niej wniosek przewodniczącej zespołu o przedłużenie konsultacji zostały zarejestrowane [...]

21Cze 2016

Wypowiedź Witolda Włodarczyka, dyrektora generalnego OIGWM POLMED na temat Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Centrum prasowe - My w mediach|

Wypowiedź Witolda Włodarczyka, dyrektora generalnego OIGWM POLMED na temat Projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. www.biznes.newseria.pl

Wczytaj więcej postów