Stanowiska Izby w konsultacjach publicznych

Uwagi Izby POLMED do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dokument z dnia 25.07.2016r. zawierający uwagi Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Pobierz dokument

25 lipca 2016|

Uwagi do projektu taryfy świadczeń – stanowisko Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

Pobierz dokument

10 maja 2016|