Stanowiska izby

RAPORT: Bariery prawne i administracyjne w indywidualnym zaopatrzeniu polskich pacjentów w wyroby medyczne

RAPORT: Bariery prawne i administracyjne w indywidualnym zaopatrzeniu polskich pacjentów w wyroby medyczne […]

16 maja 2016|

Stanowisko Izby – serwis autoryzowany

Pełny dokument dostępny poniżej:   Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED stoi na stanowisku, że w świetle obowiązującego prawa oraz przygotowanych dla Izby aktualnych analiz prawnych, szpital działając jako zamawiający na podstawie Prawa zamówień publicznych, jest uprawniony do wyboru rodzaju serwisu sprzętu medycznego dopasowanego do potrzeb szpitala. Szpital ma zatem pełne prawo poszukiwać dostępnych na [...]

30 listopada 2015|