Aktualności

23Maj 2018

W sprawie wprowadzenia e- zlecenia

23 maja 2018|2018|

Do J.Cieszyńskiego MZ z dn.22.02.18r.

23Maj 2018

Zgłoszone uwagi dotyczące wejścia w życie Rozporządzenie „ ustawa za życiem” w szczególności do wyrobów wskazanych w lp. 100 i 101 (środki chłonne)

23 maja 2018|2018|

Do Ministra Ł.Szumowskiego z dn.1.03.18r (nowelizacja rozporządzenia wykazowego...)

23Maj 2018

Zgłoszone uwagi dotyczące wejścia w życie Rozporządzenie „ ustawa za życiem” w szczególności do wyrobów wskazanych w lp. 100 i 101 (środki chłonne)

23 maja 2018|2018|

Do Ministra Ł.Szumowskiego z dn.1.03.18r (nowelizacja rozporządzenia wykazowego...)

23Maj 2018

Wniosek o udostępnienie informacji – udostępnienie danych dot. finansowania wyr.med. z grupy materiałów chłonnych ze środków publicznych

23 maja 2018|2018|

Wniosek o udostępnienie informacji

23Maj 2018

Podsumowanie stanowiska OIGWM POLMED przedstawionego podczas spotkania w dn.23.04.18r.

23 maja 2018|2018|

Stanowisko OIGWM POLMED z dn.17.05.18r

18Maj 2018

Notatka ze spotkania Sekcji ds.rehabilitacji i ortopedii w dn.27.02.18

18 maja 2018|2018|

Notatka ze spotkania Sekcji ds.rehabilitacji i ortopedii w dn.27.02.18  

Wczytaj więcej postów