Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach „Akademii Prawnej Izby Polmed i DFL Legal”

„Sposób postępowania zarządu i pracowników firmy medycznej w przypadku kontaktu z organami ścigania”

Data: 23.11.2017  godz: 10:00 – 16:00

Miejsce: Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Wykładowcy: adw. Oskar Luty oraz adw. Bartosz Świdrak

Szkolenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego dla menedżerów firm medycznych w toku kontaktów z organami ścigania.  Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę  i kompetencje w zakresie prawidłowego postępowania podczas takich czynności jak przesłuchanie, żądanie dostarczenia dokumentów czy zatrzymanie. Szczególny nacisk zostanie położony na identyfikację „punktów krytycznych”, tj. elementów bieżącej działalności firm, które przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo prawne menedżerów. Szkolenie będzie miało formę warsztatową – case study, tj. omówienie scenek inspirowanych doświadczeniami praktycznymi.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się  pod tym linkiem

Formularz zgłoszenia do pobrania pod tym linkiem.

Koszt udziału jednej osoby w poszczególnym szkoleniu w ramach ‚Akademii Prawnej” to 1500 zł + VAT.

UWAGA: firmom członkowskim Izby POLMED przysługuje rabat 50%  (750 zł + VAT za osobę)*

* udział w dwóch szkoleniach objętych powyższym harmonogramem, uprawnia Państwa (firmę) do uzyskania dodatkowego (tj. niezależnego od rabatu przysługującego członkom Izby z tytułu członkostwa) rabatu w wysokości 50% na udział w trzecim szkoleniu.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń poprzez wysyłanie formularza zgłoszeniowego na adres biuro@polmed.org.pl do dnia Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjęcie zgłoszenia będzie każdorazowo potwierdzane mailowo przez biuro Izby. W przypadku wysłania zgłoszenia i nieotrzymania potwierdzenia jego przyjęcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 853 49 93.